Aviz Enel

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU AVIZUL DE AMPLASAMENT
Cererea de emitere a avizului de amplasament va cuprinde cel putin urmatoarele
informatii:
a) date de identificare a solicitantului;
b) date pentru localizarea amplasamentului obiectivului;
c) denumirea obiectivului;
d) informatii energetice privind obiectivul  daca va fi sau nu utilizator al retelei
electrice, puterea aproximativa pentru care ar urma sa solicite racordarea la retea,
tensiunea de utilizare etc.
In cazul solicitarii avizului de amplasament prin intermediul unor structuri de
specialitate din cadrul consiliilor judeTene sau locale, informaTiile prevazute mai sus
se cuprind in fisa tehnica.
DocumentaTia anexata cererii de emitere a avizului de amplasament, respectiv
fisei tehnice, are o structura ce depinde de categoria construcTiei sau instalaTiei
pentru care se solicita avizul. Aceasta va cuprinde, dupa caz:
a) certificatul de urbanism, in copie;
b) plan de incadrare in teritoriu, la scara, in 2 exemplare, vizat anexa la certificatul
de urbanism;
c) plan de situaTie, respectiv plan privind construcTiile subterane, la scara, in 2
exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiTiei, vizat anexa la certificatul de
urbanism. Din acestea trebuie sa rezulte clar coordonatele viitoarei construcTii sau
instalaTii, in plan orizontal si vertical faTa de puncte de reper fixe existente in teren
pentru a putea fi stabilita poziTia faTa de reTelele electrice din zona;
d) studiu de coexistenTa pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reTeaua
electrica a obiectivului sau instalaTiei pentru care se solicita avizul de amplasament;
e) dovada achitarii tarifului pentru emiterea avizului de amplasament.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE
Consumator casnic nou
1. Cererea de racordare
Cererea de racordare cuprinde urmatoarele informaTii:
a) datele de identificare a locului de consum, a consumatorului si, daca este cazul, a
imputernicitului legal, a proiectantului de specialitate sau a furnizorului;
b) tipul instalaTiilor de la locul de producere sau consum pentru care se solicita
racordarea;
c) data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune a instalaTiei de utilizare de la
locul de consum, puterea prevazuta a fi consumata si evoluTia acesteia;
d) eventuale indicaTii privind grupul de masurare a energiei electrice sau informaTii
pentru stabilirea acestuia;
e) declaraTia pe proprie raspundere a solicitantului referitor la autenticitatea datelor
si la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate in copie, anexate cererii;
f) lista documentelor care compun documentaTia anexata cererii.
2. Lista documentelor care compun documentaTia anexata cererii de
racordare:
• avizul de amplasament;
• chestionar pentru obTinerea avizului tehnic de racordare;
• lista de receptoare electrice;
• certificat de urbanism/autorizaTie de construire;
• act care atesta dreptul de folosinTa asupra terenului/incintei/cladirii in care se
constituie locul de consum (contract de vânzarecumparare, contract de
inchiriere, extras de carte funciara);
• pentru spaTiile inchiriate, acordul proprietarului pentru executarea de lucrari
in instalaTiile electrice;
• plan de situaTie la scara cu amplasarea in zona a locului de consum (pentru
construcTii noi sau modificari la cele existente planul va fi avizat de
organismele competente potrivit legii);
• copie dupa Avizul de racordare obTinut anterior (daca este cazul);
• copie xerox dupa actul de identitate;
• studiul de soluTie pentru racordarea la RED (daca este cazul).

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU AVIZUL TEHNIC DE RACORDARE
Agent economic ( consumator/producator) nou
1. Cererea de racordare
Cererea de racordare cuprinde urmatoarele informaTii:
a) datele de identificare a locului de producere sau de consum, a utilizatorului si,
daca este cazul, a imputernicitului legal, a proiectantului de specialitate sau a
furnizorului;
b) tipul instalaTiilor de la locul de producere sau consum pentru care se solicita
racordarea: generatoare, instalaTii de distribuTie, instalaTii consumatoare etc;
c) data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune a instalaTiei de utilizare de la
locul de producere sau consum, puterea prevazuta a fi evacuata sau consumata si
evoluTia acesteia;
d) eventuale indicaTii privind grupul de masurare a energiei electrice sau informaTii
pentru stabilirea acestuia;
e) declaraTia pe proprie raspundere a solicitantului referitor la autenticitatea datelor
si la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate in copie, anexate cererii;
f) lista documentelor care compun documentaTia anexata cererii.
2. Lista documentelor care compun documentaTia anexata cererii de racordare:
• avizul de amplasament;
• chestionar pentru obtinerea avizului de racordare (doar pentru consumatori);
• lista de receptoare electrice (doar pentru consumatori);
• datele standard de planificare (S) conform Codului Tehnic al RED Anexa 2
Tabel 2 si 3 (doar pentru consumatori racordati la 110 kV);
• datele standard de planificare (S) conform Codului Tehnic al RED Anexa 2
Tabel 1 si 3 (doar pentru producatori);
• certificat de urbanism / autorizatie de construire;
• actele societatii (certificat de inmatriculare, cod fiscal, certificat de
inregistrare);
• contul, banca;
• act care atesta dreptul de folosinta asupra terenului/incintei/cladirii in care se
constituie locul de consum/producere (contract de vânzarecumparare,
contract de inchiriere, extras de carte funciara);
• pentru spaTiile inchiriate, acordul notarial al proprietarului pentru executarea
de lucrari in instalaTiile electrice (doar pentru consumatori);  • act care atesta dreptul de folosinTa asupra instalaTiei de utilizare (contract de
vânzare/cumparare, contract de inchiriere, extras de carte funciara) daca
aceasta a fost initial in patrimoniul altui utilizator;
• plan de situatie la scara cu amplasarea in zona a locului de consum/producere
(pentru constructii noi sau modificari la cele existente planul va fi avizat de
organismele competente potrivit legii);
• copie dupa Avizul de racordare obTinut anterior (daca este cazul);
• valoarea daunelor in cazul intreruperii funcTionarii datorita indisponibilitaTilor
din RED;
• studiul de soluTie pentru racordarea la RED (pentru producatori, consumatori
racordaTi la 110 kV si, dupa caz, pentru alte categorii de consumatori).
CONTACT PENTRU RACORARE
In vederea obTinerii avizului de amplasament va puteTi adresa la SC Enel
DistribuTie Banat/Dobrogea/Muntenia SA.
• Prin intermediul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeTene sau
locale;
• Direct;
• Prin intermediul unui imputernicit legal;
• Prin intermediul elaboratorului proiectului pentru autorizarea executarii
lucrarilor de construcTii – PAC/PAD.
Pentru obTinerea avizului tehnic de racordare si a racordarii la reTeaua electrica va
puteTi adresa la SC Enel DistribuTie Banat/Dobrogea/Muntenia SA dupa cum
urmeaza:
• Direct;
• Prin imputernicit legal;
• Prin proiectant de specialitate;
• Prin furnizor.

Cererea si documentatia anexata acesteia se depun direct sau se trimit prin posta la
SC Enel DistribuTie Banat/Dobrogea/Muntenia SA
Adresele unitatilor teritoriale de retea si a centrelor de exploatare ale SC ENEL
DISTRIBUTIE Banat/Dobogea/Muntenia sunt prezentate in sectiunea Contact


Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s